DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Pražská liga licitovaného mariáše

Soutěžní řád

Soutěžní řád zahrnuje pouze odlišnosti od Soutěžního řádu ČSM

Hrací doba:

2 x 3 hodiny 

Losování:

V prvním poločase jsou hráči nasazováni podle průběžného pořadí soutěže (na prvním turnaji na základě celkových výsledků v roce 2019).

Po skončení registrace ve 12:45 se z opožděně příchozích pouze doplní stůl na kompletní čtveřici, další opozdilci budou zařazeni do turnaje pouze v případě, že vytvoří stůl o 3-4 hráčích.

druhém poločase losování vychází z výsledků prvního poločasu (soupeři se neopakují, pokud to počet zúčastněných hráčů dovolí).

Hodnocení turnajů:

V každém poločase se určí pořadí hráčů dle soutěžních bodů - SB, tj. součet peněz - ZB a prémiových bodů - PB, (další kritérium ZB). Body za pořadí - BP se udělují podle klíče, který zohledňuje počet startujících (bodují všichni zúčastnění hráči).

Tyto body za pořadí (BP) jsou rozhodující pro pořadí v turnaji i celoroční soutěži (další kritérium SB).

Celoroční soutěž:

Do celkového hodnocení se škrtají výsledky dvou nejhorších turnajů (neúčast na turnaji), redukované body za pořadí (BPred) jsou rozhodující pro celkové pořadí v soutěži (dalším kritériem BP, dále SB, případně ZB).

Všechny případy, které zde nejsou řešeny, se řídí pravidly a řády Českého svazu mariáše.